Mužský blog

Napísali o nás: liečba erekcie šokom

Tento príspevok vyšiel na portáli www.zenskyweb.sk.

Liečba erekcie šokom?

„Poruchou erekcie trpí približne 52 % mužov vo veku od 40 do 70 rokov, pričom ostych a obavy pred liečbou zvyšujú tento počet o ďalších pacientov, o ktorých v ambulanciách nevieme. O poruche erekcie hovoríme vtedy, ak sa ju nedarí dosiahnuť dlhšie ako pol roka. Jej dôvodom môžu byť psychické problémy, no často i vážne ochorenia. Ak strach zo spôsobu liečby a z jej výsledku mužom bráni navštíviť odborníka, v prípade metódy lineárnych rázových vĺn nie sú tieto obavy na mieste. Nové generácie prístrojov umožňujú neinvazívnu a bezbolestnú aplikáciu," vysvetlil prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Pre koho je liečba LSTW určená?

Liečba rázovou vlnou je vhodná pre všetkých mužov, ktorí trpia poruchou erektilnej funkcie. „Môže byť však obmedzená určitými zdravotnými problémami, preto je potrebné poradiť sa o vhodnosti liečby so špecialistom. Terapia sa odporúča predovšetkým tým mužom, ktorým nevyhovuje nutnosť opakovaného užívania liekov na zlepšenie erekcie, alebo ich nemôžu užívať zo zdravotných dôvodov,“ zdôrazňuje MUDr. Karol Veselý, odborný garant RW Medical. Aj muži, ktorí aktuálne poruchami netrpia, môžu využiť terapiu napríklad pre ešte lepšie zvýšenie a upevnenie erekcie. Liečba rázovou vlnou nie je obmedzená vekom.

Pokračujte v čítaní na www.zenskyweb.sk.

Máte otázky? Opýtajte sa nás

Návrat na úvod blogu